top of page

【學生守則】

 

  • 遵守國家法令,自覺維護公共秩序。

  • 遵守社會公德,愛護公共財物,勤儉節約,講究衛生。

  • 遵守學校規章制度,遵守學習紀律,考試不作弊。

  • 樹立良好品德。

  • 尊敬師長,待人友善。

  • 勤奮學習,努力掌握基本理論、專業知識與基本技能,並在此基礎上努力鑽研,不斷提高。

bottom of page